Sunday 7/04 van 14:00 tot 17:00

Overgang

Vandaag is het overgang.

 

Eerstejaars: Pak kleren mee die extra, extra, extra vuil mogen worden.